Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie GPW

data aktualizacji

15 października 2012 r.
 

Na podstawie upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udzielono zgody na zmiany w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonane uchwałą Rady Nadzorczej GPW z dnia 19 września 2012 r.

Zmiany są związane z wprowadzaniem nowego systemu transakcyjnego Universal Trading Platform (UTP).