Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ursus

data aktualizacji

29 października 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Ursus SA z siedzibą w Dobrym Mieście w związku z ofertą publiczną akcji serii N oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii N, praw do akcji serii N oraz praw poboru akcji serii N (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA).