Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego SCO-PAK

data aktualizacji

13 czerwca 2012 r. 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

 SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).