Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego SCO-PAK

Data aktualizacji:

13 czerwca 2012 r. 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

 SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego SCO-PAK

plik .pdf, 129,8kB
Pobierz