Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Rokita

data aktualizacji

11 czerwca 2012 r.

 Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym w związku z publiczną ofertą obligacji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (oferującym jest Dom Maklerski BDM SA).