Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Murapolu

Data aktualizacji:

22 maja 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Murapol SA z siedzibą w Bielsku – Białej w związku z ofertą publiczną akcji serii D i C2 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, C2, D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest NOBLE Securities SA). 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Murapolu

plik .pdf, 128,2kB
Pobierz