Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Czerwona Torebka

Data aktualizacji:

20 listopada 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Czerwona Torebka SA z siedzibą w Poznaniu w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz praw do akcji serii D (oferującymi są Dom Maklerski BZ WBK SA oraz Trigon Dom Maklerski SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Czerwona Torebka

plik .pdf, 130,7kB
Pobierz