Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Czerwona Torebka

data aktualizacji

20 listopada 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Czerwona Torebka SA z siedzibą w Poznaniu w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz praw do akcji serii D (oferującymi są Dom Maklerski BZ WBK SA oraz Trigon Dom Maklerski SA).