Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji

20 listopada 2012 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez:
  • Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii AE, AF, AG, AH (oferującymi są Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej SA oraz Dom Inwestycyjny Investors SA).