Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Data aktualizacji:

28 czerwca 2012 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez:

• BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B (oferującym jest Biuro Maklerskie Banku BPH SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

plik .pdf, 187,4kB
Pobierz