Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Alior Banku

Data aktualizacji:

16 listopada 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Alior Bank SA w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii A i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest IPOPEMA Securities).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Alior Banku

plik .pdf, 128,6kB
Pobierz