Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych PCC Exol i Getin Noble Banku

data aktualizacji

27 czerwca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty emisyjne sporządzone przez:

• PCC Exol SA z siedzibą w Brzegu Dolnym w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii C2, akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz praw do akcji serii D (oferującymi są Dom Maklerski PKO BP SA, Dom Maklerski Ventus Asset Management SA),

Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie w związku z publiczną ofertą obligacji na okaziciela w ramach Publicznego Programu Emisji (oferującym jest NOBLE Securities SA).