Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Asseco Poland i Marvipolu

data aktualizacji

9 listopada 2012 r.

 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty emisyjne sporządzone przez:

• Asseco Poland SA w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii K (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP),

• Marvipol SA w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I oraz praw do akcji serii I (oferującym jest Noble Securities).