Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex

data aktualizacji

18 kwietnia 2012 r.

Z ankiety nadzorczej przeprowadzonej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wśród krajowych domów maklerskich oferujących klientom możliwość inwestowania na rynku forex w ramach internetowych platform transakcyjnych wynika, że w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. około: 

  • 82% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex poniosło stratę, 

  • 18% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex osiągnęło zysk.

UKNF przypomina, że inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiąże się z wysokim ryzykiem, a ewentualna strata może być wyższa niż początkowy depozyt.