Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w RESO Europa Service

data aktualizacji

13 listopada 2012 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 13 listopada 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

„RESO Europa Service” Sp. z o. o.

Zarządzającym jest Generali Życie T.U. S.A.