Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Nordea Bank Polska

Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 23 stycznia 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Nordea Bank Polska S.A.

Zarządzającym jest Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Nordea Bank Polska

plik .pdf, 63,5kB
Pobierz