Komunikat w sprawie przewodnika „TWÓJ PORTFEL NA EURO”

data aktualizacji

1 czerwca 2012 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wspólnie ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń opracował „TWÓJ PORTFEL NA EURO”. Strona internetowa www.knf.gov.pl/euro2012 (opracowana po angielsku i po polsku), zawiera krótkie wskazówki dla kibiców, tj. jak zadbać o bezpieczeństwo transakcji w trakcie turnieju oraz instrukcje postępowania w sytuacjach losowych np. kradzieży środków płatniczych czy wypadku drogowego.

W jednym miejscu zebraliśmy praktyczne informacje i porady dla kibiców przydatne w sytuacjach związanych z finansami, które mogą ich spotkać w trakcie turnieju” – powiedział Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak.

Przykładowo poradnik przeprowadzi uczestników wypadku drogowego przez procedurę zgłoszenia zdarzenia w zakładzie ubezpieczeń, dopełnienia niezbędnych formalności w zależności od kraju zamieszkania.

Strona została przygotowana w taki sposób, aby nie było problemu z otwieraniem jej na urządzeniach mobilnych – może służyć również kibicom, którzy w trakcie rozgrywek będą mieli ograniczony dostęp do Internetu za pomocą komputera.