Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie obniżenia ratingu BZ WBK przez Fitch

Data aktualizacji:

15 czerwca 2012 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z zaskoczeniem przyjął informację o obniżeniu przez agencję ratingową Fitch Ratings długoterminowego ratingu Banku Zachodniego WBK SA (BZ WBK) z A– do BBB.

Zmiana została przez agencję ratingową uzasadniona obniżeniem ratingu podmiotu dominującego BZ WBK, tj. Banco Santander oraz oceną profilu kredytowego podmiotu, który powstanie po połączeniu BZ WBK i Kredyt Banku. Dodatkowo według agencji, obniżenie ratingu Banco Santander zmniejsza możliwości udzielenia wsparcia przez ten podmiot na rzecz BZ WBK i połączonego banku.

Tymczasem takie uzasadnienie jest niezrozumiałe ze względu na fakt, że BZ WBK jest notującą wysokie i stabilne zyski oraz dobrze skapitalizowaną spółką giełdową, która nie jest zaangażowana w rynki państw strefy euro uważane za ryzykowne, w tym w rynek hiszpański oraz której działalność nie jest zależna od finansowania i wsparcia z grupy Santander. Dodatkowo trudno uznać za poprawne odnoszenie się przy obecnej ocenie sytuacji banku do sytuacji przyszłej i niepewnej związanej z ewentualnym połączeniem BZ WBK i Kredyt Banku. 

W ocenie UKNF, mając na uwadze obecny stan międzynarodowych rynków finansowych, przy ocenie banków działających w Polsce, w świetle poziomu ich efektywności oraz stabilności, w tym wysokości i jakości kapitałów oraz źródeł finansowania działalności, bardzo istotne jest zachowanie należytej staranności i profesjonalizmu.

Do pobrania

Komunikat w sprawie obniżenia ratingu BZ WBK przez Fitch

plik .pdf, 140kB
Pobierz