Komunikat w sprawie działalności Noble Securities w Czechach i Rumunii

data aktualizacji

27 kwietnia 2012 r.

W dniu 27 kwietnia 2012 r., podejmując uchwały w trybie obiegowym, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przekazała czeskiemu i rumuńskiemu organowi nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej w formie oddziału na terytorium Republiki Czeskiej i Rumunii przez:

• Noble Securities SA.