Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych.

Data aktualizacji:

5 kwietnia 2012 r.

Działając w imieniu Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres 31 marca 2009 roku do 30 marca 2012 roku wyniosła 31,628%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 15,814%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.

Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.


Stopy zwrotu i niedobory otwartych funduszy emerytalnych
za okres od 31.03.2009 r. do 30.03.2012 r. 

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

Kwota niedoboru

   ING OFE

33,765%X
   Amplico OFE32,378%X
   Aviva OFE Aviva BZ WBK32,115%X
   PKO BP Bankowy OFE31,747%X
   Generali OFE    31,712%X
   OFE PZU "Złota Jesień"31,692% X
   OFE WARTA31,334%X
   Nordea OFE31,151%X
   Allianz Polska OFE30,752%X
   AXA OFE30,548%X
   OFE POLSAT30,457%X
   Pekao OFE29,843%X
   AEGON OFE28,792%X
   OFE Pocztylion27,558%X

Średnia ważona stopa zwrotu

31,628%x

Minimalna stopa zwrotu

           15,814%

x
Do pobrania

Komunikat w sprawie dywidendy PZU

plik .pdf, 117,8kB
Pobierz