Komunikat w sprawie dywidendy PZU

data aktualizacji

31 maja 2012 r.

Kwota dywidendy, która zostanie wypłacona przez PZU i PZU Życie jest zgodna z wytycznymi KNF:

1. W wytycznych z 13 lutego 2012 r. KNF wskazała m.in., że zakłady ubezpieczeń spełniające kryteria do wypłacania dywidendy powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75% zysku wykazanego w jednostkowych sprawozdaniach finansowych za 2011 r.

2. ZWZA PZU Życie SA uchwaliło wypłatę dywidendy za 2011 r. w kwocie 1 177 476 201,56 zł, co stanowi 74,4% zysku netto spółki (wg PSR - Polskich Standardów Rachunkowości), wynoszącego 1 583 301 602,08 zł.

3. ZWZA PZU SA uchwaliło wypłatę dywidendy za 2011 r. w kwocie 1 936 882 089,00 zł, co stanowi 75,0% jednostkowego zysku netto spółki (wg PSR), wynoszącego 2 582 302 727,40 zł.

4. W rekomendacji Zarządu PZU SA dotyczącej wypłaty dywidendy w wysokości 1 752 951 690,00 zł, jako podstawę kalkulacji proponowanej kwoty dywidendy przyjęto wartość skonsolidowanego zysku netto Grupy PZU za 2011 r. (wg MSSF - Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej). Rekomendowana przez Zarząd PZU SA kwota stanowiła 74,8% zysku skonsolidowanego Grupy PZU.