Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze spotkania z sektorem ubezpieczeniowym

Data aktualizacji:

17 marca 2011 r.

W dniu 17 marca 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z kierownictwem UKNF na temat:

• wyników badania QIS5 dla Polski,

• procesu przedaplikacyjnego modeli wewnętrznych na potrzeby projektu Solvency II.

Do pobrania

Komunikat ze spotkania z sektorem ubezpieczeniowym

plik .pdf, 63,3kB
Pobierz