Komunikat ze spotkania z sektorem ubezpieczeniowym

data aktualizacji

17 marca 2011 r.

W dniu 17 marca 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z kierownictwem UKNF na temat:

• wyników badania QIS5 dla Polski,

• procesu przedaplikacyjnego modeli wewnętrznych na potrzeby projektu Solvency II.