Komunikat ze spotkania z firmami doradczymi

data aktualizacji

15 marca 2011 r.

W dniu 15 marca 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli największych firm doradczych1 z kierownictwem UKNF nt. bieżących zagadnień, wynikających z doświadczeń firm konsultingowych współpracujących z bankami oraz zmian regulacyjnych z zakresu nadzoru bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem projektowanej nowelizacji Rekomendacji R.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na postanowienia Bazylei III dotyczące buforów kapitałowych i płynności długoterminowej.

 

1 Przedstawiciele Deloitte, Ernst & Young, KPMG oraz PricewaterhouseCoopers.