Komunikat ze 143. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 grudnia 2011 r.

data aktualizacji

6 grudnia 2011 r.
 

1. W sto czterdziestym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

• Pana Adama Kopki na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku

ze względu na brak doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania bankiem.

3. Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła swoją decyzję z dnia 27 września 2007 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez:

• Opera – Kwiatkowski i Wspólnicy s.k.a.

4. KNF jednogłośnie nie podjęła decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu wobec zawiadomienia Raiffeisen Bank Polska SA o zamiarze wykonywania czynności związanych z działalnością maklerską poza jednostką banku, w której jest prowadzona działalność maklerska.  

5. Komisja zapoznała się z informacją o:

• sytuacji finansowej domów maklerskich w 2010 r. i I półroczu br.

6. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 20 grudnia 2011 r.
• 28 grudnia 2011 r.
• 10 stycznia 2012 r.
• 24 stycznia 2012 r.
• 7 lutego 2012 r.
• 21 lutego 2012 r.
• 6 marca 2012 r.
• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r.