Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ZPUE

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• ZPUE SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (oferującym jest Mercurius Dom Maklerski).