Komunikat w sprawie zezwolenia na utworzenie PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 i zarządzanie przez Eurofaktor sekurytyzowanymi wierzytelnościami

data aktualizacji

20 września 2011 r. 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udzielono zezwolenia na:

• utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2,

• zarządzanie przez Eurofaktor SA sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.