Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polmed

data aktualizacji

1 grudnia 2011 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:
 
  • Polmed SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii CB i G (oferującym jest Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.).