Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Lubelskiego Węgla „Bogdanka”

data aktualizacji

21 grudnia 2011 r.

 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA).