Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kruka

Data aktualizacji:

6 kwietnia 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Kruk SA w związku z ofertą publiczną akcji serii AA i D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, AA, B, C i D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kruka

plik .pdf, 64,8kB
Pobierz