Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ferro

Data aktualizacji:

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Ferro SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest UniCredit CAIB Poland).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ferro

plik .pdf, 64,2kB
Pobierz