Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ciechu

data aktualizacji

18 stycznia 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Ciech SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru oraz praw do akcji serii D (oferującymi są Dom Maklerski PKO BP i Millennium Dom Maklerski).