Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Centrum Medycznego Enel – Med

data aktualizacji

30.03.2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Centrum Medyczne Enel – Med SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C i D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Millennium Dom Maklerski).