Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Benefit Systems

data aktualizacji

  24 marca 2011 r.

 Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Benefit Systems SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest KBC Securities N.V. Oddział w Polsce).