Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku Polskiej Spółdzielczości

data aktualizacji

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Bank Polskiej Spółdzielczości SA w związku z ofertą publiczną akcji imiennych serii J (oferującym jest Dom Maklerski Banku BPS).