Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Zakładzie Energetyki Cieplnej „STAR-PEC”

Data aktualizacji:

14 grudnia 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 12 grudnia 2011 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” sp. z o.o.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Zakładzie Energetyki Cieplnej „STAR-PEC”

plik .pdf, 166,8kB
Pobierz