Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Orange Customer Service

data aktualizacji

21 września 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie funduszu emerytalnego przez:

• „Orange Customer Service” sp. z o. o.

Zarządzającym będzie Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej.