Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ING Banku Śląskim

Data aktualizacji:

22 grudnia 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 20 grudnia 2011 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

ING Bank Śląski S.A.

Zarządzającym jest:
1. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
 -  ING Subfundusz Obligacji,
 -  ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
 -  ING Subfundusz Zrównoważony,
 -  ING Subfundusz Akcji,
 -  ING Subfundusz Gotówkowy,

2. ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
 -  ING Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
 -  ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
 -  ING Subfundusz Rynków Wschodzących (L),
 -  ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L),
 -  ING Subfundusz Nowej Azji (L).


 

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ING Banku Śląskim

plik .pdf, 165,8kB
Pobierz