Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie SECURA FIZ NFS

data aktualizacji

1 grudnia 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwolenia na utworzenie przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie:

• SECURA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego.