Komunikat w sprawie uchwały obiegowej dot. Caspar Asset Management

data aktualizacji

7 stycznia 2011 r.


W dniu 7 stycznia 2011 r., podejmując uchwałę w „trybie obiegowym”, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie: 

  • nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Pana Błażeja Bogdziewicza akcji Caspar Asset Management SA w liczbie powodującej osiągnięcie jednej trzeciej głosów na walnym zgromadzeniu.