Komunikat z 60. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 października 2008 r.

data aktualizacji