Komunikat z 57. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2008 r.

data aktualizacji