Komunikat z 58. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 września 2008 r.

data aktualizacji