Komunikat ze 106. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2010 r.

data aktualizacji