Komunikat z 59. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2008 r.

data aktualizacji