Komunikat z 55. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 sierpnia 2008 r.

data aktualizacji