Komunikat z 56. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 sierpnia 2008 r.

modification date