Komunikat ze 105. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2010 r.

data aktualizacji