Komunikat z 97. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2010 r.

data aktualizacji