Komunikat z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie adekwatności kapitałowej PTE

data aktualizacji