Komunikat z dnia 8 grudnia 2009 r. ze spotkania kierownictwa UKNF z bankami komercyjnymi

data aktualizacji