Komunikat z 93. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 grudnia 2009 r.

data aktualizacji