Komunikat z 94. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2009 r.

data aktualizacji